Archive for October, 2016

  Еднофамилни къщи

Еднофамилна жилищна сграда в м. “Траката”, гр. Варна