Archive for March, 2016

  Жилищни сгради

Жилищна сграда с три входа в ж.к. Изгрев

Жилищна сграда разположена свободно в имота. Предназначена е за три семейства, като всяко има отделен вход и е независимо от останалите.