Archive for January, 2013

  Архитектурно проектиране / Жилищни сгради

Ремонт на покрив с увеличаване на надзид и преустройство на жилище

  Архитектурно проектиране / Жилищни сгради

Жилищна сграда в м. Трака