Archive for March, 2012

  Архитектурно проектиране

Електрическа централа “Сърница”

Фабрика за производство на ел. енергия с отпадъчна биомаса гр. Сърница

  Строителство

Жилищна сграда ул. Елин Пелин

  Партньори / Строителен надзор

“СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ” ООД

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР инж. Галина Спасова тел: 0888/817782 адрес: гр. Варна, ул. Роза 23Б тел / факс 052/312248

  Партньори

“ЕФИКС” ООД

  Архитектурно проектиране / Еднофамилни къщи

Жилищна сграда в с.о. Орешак

  Партньори

“СТЕМАР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

  Архитектурно проектиране / Еднофамилни къщи

Жилищна сграда” УПИ XV-63, кв. 19, по плана на кв. Виница, гр. Варна