Ремонт на покрив с увеличаване на надзид и преустройство на жилище