Проектантски колектив

Архитектура: арх. Петя Спасова

Строителни конструкции: инж. Мариана Петрова, инж. Мая Фурнаджиева, инженер. Петър Гегов, инж. Красимир Боев

Ел. Инсталации: инж.Галина Спасова, инж. Васил Спасов, инж. Здравко Янков

ВИК: инж. Пламен Фурнаджиев, инж. Стефка Делкова

ОВК: инженер. Стефан Маринов, инж. Милен Халков

Геология: инж. Димитър Димитров

Геодезия: инж. Антония Кирилова

Ландшафт: ланд.арх. Снежина Христова