Жилищна сграда” УПИ XV-63, кв. 19, по плана на кв. Виница, гр. Варна

 

Показатели:

– площ на парцела                                470.00 м²;

– застроена площ                                   172.48 м²;

– разгъната застроена площ           301.73 м²

– озеленяване                                          262.47 м²