Жилищна сграда в кв. Виница

Разгъната застроена площ: 2800m2

Застроен обем: 4300,0 m3