Вилно селище състоящо се от 17 броя еднофамилни жилищни сгради, с. Кичево.

За момента са изградени 2 от къщите, предстои да се започнат и останалите.