За нас

         “СПАСОВ” ЕООД е еднолично дружество с основен предмет на дейност ПРОЕКТИРАНЕ и СТРОИТЕЛСТВО НА СЪОРЪЖЕНИЯ и ИНЖЕНЕРИНГ.

          Фирмата разполага с квалифицирани специалисти с богат опит и технически потенциал, като в зависимост от конкретните задачи се привличат и допълнителни. През 14-годишното си съществуване “СПАСОВ” ЕООД реализира 18 броя жилищни кооперации с обща разгъната площ около 20 000 м2, както и 12 бр. еднофамилни жилищни сгради на частни инвеститори.

         Проектантската дейност в “СПАСОВ” ЕООД се осъществява от широк кръг архитекти и инженери с богат технически и практически опит, като всеки от тях гарантира професионализъм с Удостоверение за пълна проектна правоспособност на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на архитектите в България.

          В областта на строително-монтажните работи в частта им Електро, КИП и А са реализирани проекти с инвеститори:
– “САЛС” АД на територията на “Солвей Соди”; – Военна болница гр. Варна към ВМА София; – подизпълнител на “Мултитест” ООД гр. Варна в “Девен” АД; – “КВС АГРО България” ООД; – “Сен Гобен Констракшън Продюктс България” ЕООД / Уебер /; – “КВВ” ЕООД;