Архитектурно проектиране

  Архитектурно проектиране

Електрическа централа “Сърница”

Фабрика за производство на ел. енергия с отпадъчна биомаса гр. Сърница

  Архитектурно проектиране / Еднофамилни къщи

Жилищна сграда в с.о. Орешак

  Архитектурно проектиране / Еднофамилни къщи

Жилищна сграда” УПИ XV-63, кв. 19, по плана на кв. Виница, гр. Варна

 

  Архитектурно проектиране / Жилищни сгради

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VIII-374, кв. 35, по плана на 16-ти м.р. ул. „Елин Пелин” №43, гр.Варна

  Архитектурно проектиране / Жилищни сгради

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ Х-520, 536, кв.101, по плана на 28-ми м.р., ул. „Мара Гидик” №68, гр.Варна

  Архитектурно проектиране / Еднофамилни къщи

“Жилищна сграда” в УПИ NXXIX, кв. 45 по Кадастрален и ЗРП на ж.к. “Балик-Йовково”-Юг, гр. Добрич

  Архитектурно проектиране / Еднофамилни къщи

Жилищна сграда в с.о. Траката, м-ст Узури Алан, гр. Варна

  Архитектурно проектиране / Еднофамилни къщи

ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ пл. N65, попадащ в УПИ – “училище” кв.3 и улица от о.т.74 до о.т.75А, по ЗРП за жк “Възраждане” IV-ти м.р., гр. Варна

  Архитектурно проектиране

Остъкляване балконите на апартаментите в жилищна сграда намираща се на бул. “Сливница”№72, вх. Г, гр. Варна

  Архитектурно проектиране / Еднофамилни къщи

Вилно селище в ПИ 010026 в местност “Кюпрю тарла” по КВС на с. Орешак, общ Аксаково

Инвеститор : “Инкабъл” ЕООД Във вилното селище е предвидено да се изградят 17 броя еднофамилни жилищни сгради. Разделени са на 3 групи по 4 еднакви къщи с квадратура между 100 и 150 кв.м и 5 броя къщи с квадратура между 300 и 500 кв.м. Селището ще разполага със собствен парк…