Строителство

  Строителство

Жилищна сграда на ул. Елин Пелин

Жилищната сграда е ситуирана на два калканa към страничните регулационни линии. Сградата е многофамилна с жилищно предназначение. В  жилищните етажи са разположени апартаменти – с една или две спални и необходимите жилищни и обслужващи помещения. Разгъната застроена площ: 1256.37 кв.м Брой етажи: 5

  Строителство

Еднофамилна жилищна сграда в кв. Виница

                         

  Строителство

Жилищна сграда ул. Елин Пелин

  Строителство

Вилно селище състоящо се от 17 броя еднофамилни жилищни сгради, с. Кичево.

  Строителство

Жилищна сграда находяща се в с.о. Прибой

  Строителство

Жилищна сграда в кв. Виница

  Строителство

Жилищна сграда на ул. Гоце Делчев №43-45

  Строителство

Жилищна сграда на ул. Кукуш№3 – РЗП 1118.00 кв.м

  Строителство

Жилищна сграда на ул. Петко Тодоров №52

  Строителство

Жилищна сграда на ул. Петко Тодоров №30