Партньори

  Партньори

Проектантски колектив

Архитектура: арх. Петя Спасова Строителни конструкции: инж. Мариана Петрова, инж. Мая Фурнаджиева, инженер. Петър Гегов, инж. Красимир Боев Ел. Инсталации: инж.Галина Спасова, инж. Васил Спасов, инж. Здравко Янков ВИК: инж. Пламен Фурнаджиев, инж. Стефка Делкова ОВК: инженер. Стефан Маринов, инж. Милен Халков Геология: инж. Димитър Димитров Геодезия: инж. Антония Кирилова…

  Партньори / Строителен надзор

“СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ” ООД

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР инж. Галина Спасова тел: 0888/817782 адрес: гр. Варна, ул. Роза 23Б тел / факс 052/312248

  Партньори

“ЕФИКС” ООД

  Партньори

“СТЕМАР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

  Партньори

“ГЕОДЕСК” EOOД

“УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО” инж. Антония Кирилова тел. 0888/659554 е-mail: geodesk@abv.bg