Posts by: spasov

  Партньори / Строителен надзор

“СТРОЙ КОНТРОЛ СЕРВИЗ” ООД

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР инж. Галина Спасова тел: 0888/817782 адрес: гр. Варна, ул. Роза 23Б тел / факс 052/312248

  Архитектурно проектиране / Жилищни сгради

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VIII-374, кв. 35, по плана на 16-ти м.р. ул. „Елин Пелин” №43, гр.Варна

  Архитектурно проектиране / Жилищни сгради

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ Х-520, 536, кв.101, по плана на 28-ми м.р., ул. „Мара Гидик” №68, гр.Варна

  Строителство

Вилно селище състоящо се от 17 броя еднофамилни жилищни сгради, с. Кичево.

  Строителство

Жилищна сграда находяща се в с.о. Прибой

  Строителство

Жилищна сграда в кв. Виница

  Строителство

Жилищна сграда на ул. Гоце Делчев №43-45

  Строителство

Жилищна сграда на ул. Кукуш№3 – РЗП 1118.00 кв.м

  Строителство

Жилищна сграда на ул. Петко Тодоров №52

  Строителство

Жилищна сграда на ул. Петко Тодоров №30