ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ Х-520, 536, кв.101, по плана на 28-ми м.р., ул. „Мара Гидик” №68, гр.Варна

          ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ Х-520, 536, кв.101, по плана на 28-ми м.р., ул. „Мара Гидик” №68, гр.Варна
В сградата е предвидено да има 19 бр. жилища и 2 бр. магазини със складове и санитарни възли. Осигурени са 20 броя места за паркиране – 14 броя в подземната част и 6 броя на ниво.
Показатели:
– 1 етаж – 353,60 кв.м.
– 2 етаж – 353,60 кв.м.
– 3 етаж – 353,60 кв.м.
– 4 етаж – 294,99 кв.м.
площ на УПИ = 391, 00 кв.м.
ЗП = 234,02 кв.м.
РЗП = 1355,79 кв.м.