Електрическа централа “Сърница”

Фабрика за производство на ел. енергия с отпадъчна биомаса гр. Сърница

Включва следните зони:

1. Основна сграда;

– котел

– склад за суха биомаса

-генераторен модул

-сушилня

– 20 KV уредба

– битовка и санитарни п-я

– офис

– командна зала

2. Бетонна площадка;

3. Пропуск;

4. Воден резервоар;

5. Кантар – разположен на входа за МПС;

6. Помпено хидрофорно помещение;

7. Паркинг от плочи на тревна фуга – 7 броя паркоместа;