Транспортни услуги

Фирмата разполага със собствена бетон-помпа.