Остъкляване балконите на апартаментите в жилищна сграда намираща се на бул. “Сливница”№72, вх. Г, гр. Варна

             По искане на възложителя е изготвен архитектурен проект на фасадата от към бул. “Сливница” с цел остъкляване на балконите. Конструкцията е пакетно повдигани плочи. Остъкляването на балконите води до незначително изменение и във фасадата на блока.  Предвидено е да се изготви от PVC дограма с височина 1,76 м., подпряна в горната плоча. Широчината на прозорците и отваряемите крила е съобразена с декоратините метални тръби разположени по цялата височина на фасадата.