ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ пл. N65, попадащ в УПИ – “училище” кв.3 и улица от о.т.74 до о.т.75А, по ЗРП за жк “Възраждане” IV-ти м.р., гр. Варна

           Парцелът се намира в жк „Възраждане” по плана на IV-ти микрорайон на  гр. Варна. Сградата е на един етаж и в нея е предвидено да има всекидневна с кухня и трапезария, три броя спални, два броя бани с тоалетни, килер и коридор.

Показатели:

площ на УПИ     =    554, 00   кв.м.

ЗП                            =    159,86    кв.м.