“ГЕОДЕСК” EOOД

“УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО”

инж. Антония Кирилова тел. 0888/659554

е-mail: geodesk@abv.bg